Wim de Boer  (1964)

Door de jaren heen heb ik de maatschappij zien veranderen.  De maatschappij werd en wordt steeds onpersoonlijker, bedrijven en organisaties gaan steeds meer van mensen eisen. En om aan die eisen te voldoen worden veel mensen individualistischer.  Individualistischer met minder echte aandacht voor elkaar. Bewegingen die elkaar beïnvloeden en versterken. En  bewegingen ook waarin veel mensen zich steeds minder thuis voelen, waarin ze soms het gevoel krijgen niet echt meer gehoord te worden.

Ik merkte steeds vaker dat ik me minder prettig voel in een maatschappij waarin mensen ondersneeuwen. Dat ik steeds meer een kloof voelde tussen wat ik geacht werd te doen, wat anderen vonden dat goed voor me was en wat ik van binnen voelde wat goed is voor mij.  

Tijd om te gaan staan en mensen te laten ervaren dat het anders kan.

Om toch te kunnen blijven staan in deze maatschappij is het belangrijk om jezelf te gaan zien zoals je echt bent, met de waarden die hebt en te bedenken dat anderen je ook zo mogen zien.

In de opleiding Lichaamsgerichte Psychotherapie heb ik technieken aangereikt gekregen waarmee ik dat makkelijker kan.  Technieken om mezelf beter te kunnen uiten, technieken om milder naar mezelf te zijn ( en daarmee ben ik ook milder naar anderen geworden). Om te leren loslaten, loslaten wat niet meer bij mij past, wat me belemmerd echt te doen wat goed is voor mij.

In korte zinnen wat je zou kunnen vinden

Zo heb ik geleerd meer mezelf te zijn. Op een manier waarmee ik dichter kom bij wat ik diep van binnen ben.  Daardoor sta ik steviger, laat me minder snel uit het veld slaan en laat de mensen om me heen zien  stevig en vrolijk in het leven kunt staan zonder de grillen van de maatschappij te volgen.

  • van aanpassing naar eigen vorm.
  • meer zelfvertrouwen en levenslust
  • staan voor wat je belangrijk vindt.
  • durft authentieker te zijn.